.

Junnosuke     

Kyodo     

Miura Joten   

seki-bokuo-s˘un-1-a

Seki Boku˘  

Seki Rozan  

Shigemasa Sunada  

Nakahara Nantenb˘

Shigemasa Sunada  

Sobun Ono

Nishii Senho    

Sobun Ono

n.n.    

Sugawara Yoshimichi

n.n.    

Tokai Itten